Mapa Kam PRO-BIO


Mapa Kam PRO-BIO nabízí přehled prověřených producentů surovin zemědělšké prvovýroby, faremních zpracovatelů, výrobců biopotravin a prodejen biopotravin. Mimo to zde mají své místo i organizace, které se sektrorem ekologického zemědělství souvisí - například školy, odborné instituce, neziskové organizace a spolky. Uvedené subjekty jsou členy PRO-BIO Svazu ekologických zemědelců, který webovou aplikaci spravuje. Všichni zmínění zemědělští podnikatelé jsou certifikovaní ekologičtí zemědělci dle zákona š. 242/2000 Sb.

V případě, že byste na mapě rádi našli i další producenty, neváhejte nás informovat, budeme je kontaktovat.

Kam PRO-BIO provozuje:

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, z.s.
Nemocniční 53, Šumperk

Tel: 583 216 609
E-mail: pro-bio@pro-bio.cz
www.pro-bio.cz